* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1979

Số lượng: 4.800
1 0969.13.12.79 10.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
2 0982.121.279 10.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0986.09.08.79 10.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0983.10.12.79 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0865.11.11.79 13.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0349.11.11.79 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0866.26.07.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0988.18.02.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0335.1111.79 12.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0328.21.08.79 1.100.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0389.1111.79 15.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0968.30.02.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0337.27.08.79 1.100.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0971.05.12.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0336.06.12.79 1.100.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0356.1111.79 12.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0971.18.02.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0989.21.01.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0862.1111.79 15.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0972.11.08.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0961.12.01.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0989.19.01.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0962.01.05.79 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0962.11.04.79 660.000 viettel Sim năm sinh Mua sim